LIDMAATSCHAP VAN HET VLAAMS WAGNER GENOOTSCHAP

De lidmaatschapstarieven voor 2010 bedragen:
  • Individueel lidmaatschap: 25 euro
  • Duo-lidmaatschap: 30 euro
  • Steunend lidmaatschap: 50 euro
De jaarlijkse bijdrage dient voor het onderhoud van deze website en voor de financiering van onze jaarlijkse bijdrage aan de Gesellschaft der Freunde von Bayreuth.

Als lid van het Vlaams Wagner Genootschap :
  • ontvangt u nieuwsberichten per e-mail
  • ontvangt u update alerts van onze blog per e-mail
  • kan u zich laten registreren als lid van het VWG bij het Kartenbüro van Bayreuth. Hierdoor vermindert uw wachttijd met de helft.
  • kan u deelnemen aan de jaarlijkse verloting van kaarten voor de Bayreuther Festspiele
  • wordt u uitgenodigd voor deelname aan onze activiteiten
Voor toetreding volstaat de storting van de lidmaatschapsbijdrage op postrekeningnummer 000-1589987-60 t.n.v. Vlaams Wagner Genootschap, Pinksterbloemhof 43, 8301 Knokke-Heist. IBAN: BE73 0001 5899 8760 BIC: BPOTBEB1

Join now !